Az MHtE Alapítvány célja

Minden olyan tevékenység átlátható támogatása, mely a hegesztési és anyagvizsgáló szakma szélesebb körű és elengedhetetlen ismeretét, eszközrendszerét feltételezi és igényli. A fő tevékenység mellett, mind gyártási, szerelési és karbantartási munkákat végzők úgynevezett kiegészítő ismereteinek megszerzésére irányuló figyelem megteremtése, valamint pénzügyi -és egyéb anyagi források feltárása és létrehozása.       

"A hegesztő és anyagvizsgáló szakma támogatásáért"


Kuratóritum   

Prof. h.c. Dr. Czitán Gábor                               Prof. h.c. Dr. Gémes Görgy  András                       IWS/ EWS  Benus Ferenc