Az MHtE Alapítvány célja

Minden olyan tevékenység átlátható támogatása, mely a hegesztési és anyagvizsgáló szakma szélesebb körű és elengedhetetlen ismeretét, eszközrendszerét feltételezi és igényli. A fő tevékenység mellett, mind gyártási, szerelési és karbantartási munkákat végzők úgynevezett kiegészítő ismereteinek megszerzésére irányuló figyelem megteremtése, valamint pénzügyi -és egyéb anyagi források feltárása és létrehozása.       

"A hegesztő és anyagvizsgáló szakma támogatásáért"


Kuratórium

Kuratórium elnöke

Okl. hegesztőmérnök

címzetes egyetemi tanár

Dr. Czitán Gábor

Kuratóriumi tag

Okl. hegesztőmérnök


Törköly Tamás

Kuratóriumi tag

IWE/EWE hegesztőmérnök


Bakos Levente