Szolgáltatások

Az MHtE Alapítvány támogatási programokat, pályázatokat írhat ki, az Alapítvány céljának megfelelő szereplők adhatnak be támogatási kérelmet. Az Alapítvány a meghirdetett programokon és pályázatokon kívül is támogatja a megfelelő szakmai indokkal rendelkező támogatási kéréseket támogatási kérelem szabad formájában.


Pályázatok

 • Nemzetközi és hazai szakmai konferenciákon részvételek elősegítése az alapítványnak benyújtott pályázatok keretében
 • Egyetemi diákköri tevékenységekhez eszközök, berendezések és anyagok rendelkezésre bocsátása a benyújtott témák alapján
 • Szakmai, tanulmányi versenyek támogatása
 • Hazai és nemzetközi szakmai, tanulmányi versenyeken való részvételhez pályázati lehetőségek kialakítása
 • ösztöndíj programok létrehozása, pályázatok kiírása
 • Konzultációs platform kialakítása pályázatok figyeléséhez, pályázatíráshozKiadványok

 • Hazai és nemzetközi publikációk elősegítése
 • Hegesztőanyagok magyarországi felhasználásának időszakos megjelenítése
 • Hegesztés és rokoneljárásokkal, anyagvizsgálattal foglalkozó szakemberek tanulmányinak, beszámolóinak megjelentetése
 • Műszaki könyvek, tananyagok kiadásának elősegítése, e- könyvtárban való elérhetőségek támogatása

Szabványosítás

 • Európai szabványok, rendeletek és irányelvek magyar nyelvű elérhetőségének támogatása, magyar nyelvű szabványok megjelentetésének támogatása
 • Konferenciák, szakmai napok rendezése a szabvány és rendeletváltozások értelmezésére, gyakorlati felhasználásának elősegítésére
 • Szabványváltozást követő átállások gyakorlati tapasztalatairól szakmai fórum létrehozása és működtetése az üzemeltető gyártó és szerelő vállalatok számára a megfelelőségértékelő szervezetek bevonásával
 • Nemzetközi életben felhasznált műszaki szabványok (pl: ASME, AD-Merkblatt ) alkalmazásához, felhasználásához szükséges ismeretek átadására szakmai fórumok szervezéseK+F+I támogatása

 • Szakmai felsőoktatási intézmények kutatás-fejlesztéssel foglalkozó intézeteivel együttműködés kialakítása az alkalmazott kutatási területek fejlesztésére
 • Alap és alkalmazott kutatások eredményeinek célirányos bemutatása az üzemeltető, gyártó és szerelő vállaltok számára
 • Tudományos diákköri tevékenységekben a hegesztés és anyagvizsgálati szekciók erősítése, pályázati munkák díjazása
 • PhD fokozatok elnyeréséhez szükséges kutatási tevékenységek kiemelt támogatása
 • Diploma munkákhoz az ipar által közvetlenül hasznosítható témák megadása, a termelésben és gyártásban dolgozó szakemberekből konzulensi háttér kialakítása